Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zainwestuj w Global Trend i zmieniaj świat na lepszy

Bank Credit Agricole rozpoczął kolejną subskrypcję ubezpieczenia z opcją inwestycyjną. Oferta strukturyzowana "Global Trend" pozwala inwestować w firmy z sektora zorientowanego na zrównoważony rozwój oraz pozwala osiągnąć zysk niezależnie od koniunktury na giełdzie.

Produkt strukturyzowany Global Trend oferuje ochronę ubezpieczeniową wraz z udziałem w zysku z inwestycji ubezpieczyciela. Produkt składa się z dwóch części: pierwsza to „społeczne obligacje”, które poprzez swoją konstrukcję wspierają społecznie odpowiedzialne inwestycje oraz mają za zadanie chronić kapitał zainwestowany przez klienta. Druga część to opcja oparta na indeksie, której celem jest wypracowanie premii dla klienta.

- Produkt ma bardzo atrakcyjną formułę. Konstrukcja ubezpieczenia Global Trend daje klientom gwarancję ochrony kapitału w wysokości 110 proc. zainwestowanej składki. Dodatkowo - jeśli koniunktura na giełdzie będzie korzystna, na koniec okresu ubezpieczenia klient będzie mógł otrzymać premię w wysokości 190 proc liczoną od wzrostu wartości indeksu, na którym oparty jest ten produkt - wyjaśnia Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych w Credit Agricole.

Ewentualna premia zależy od notowań indeksu iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index. Na wartość indeksu wpływają wyniki 30 płynnych spółek z całego świata, które zostały wybrane według kryterium ESG (wykluczane są spółki nie spełniające tego kryterium) i zajmują się nowymi technologiami, m.in. przetwarzaniem danych w chmurze, cyfrową transformacją przemysłu i rozwojem służby zdrowia, a w swoich strategiach stawiają na zrównoważony rozwój.

- W Credit Agricole codziennie działamy na rzecz naszych klientów i społeczeństwa i dlatego przykładamy ogromną wagę do wspierania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Stąd pomysł na produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym, który pozwala na wsparcie korzystnych społecznie zmian. - przekonuje Mieczysław Putkowski.

Subskrypcja oferty "Global Trend" otwarta jest przez osiem tygodni w okresie od 4 maja do 30 czerwca 2022 r. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1,02 mln zł. Opłata początkowa wynosi średnio 2 proc. co oznacza, że 98 proc. środków wpłaconych przez klienta jest inwestowanych. Całkowity czas inwestycji wynosi 5 lat i 13 dni.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Karcie Produktu, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i dożycie z premią „Global Trend” oraz Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl