Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Najnowsza oferta inwestycyjna od Credit Agricole

Credit Agricole rozpoczął subskrypcję nowego ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego. Global Trend II pozwala inwestować w indeks spółek, które łączy kryterium współdziałania zgodnie z zasadami ESG oraz tematyczne megatrendy związane z globalną transformacją świata.

Ubezpieczenie Global Trend II oferuje ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie wraz z możliwością otrzymania zysku z inwestycji (premia). Ubezpieczyciel inwestuje w aktywo (notę), która składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to społeczne obligacje, które poprzez swoją konstrukcję wspierają społecznie odpowiedzialne inwestycje oraz mają za zadanie chronić zainwestowany przez klienta kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. Druga część noty to iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index, którego zadaniem jest wypracowanie premii dla klienta.

- Produkt ma atrakcyjną formułę i prostą konstrukcję. Global Trend II daje klientom gwarancję ochrony kapitału w wysokości 110 proc. zainwestowanej składki. Oprócz tego, na koniec okresu ubezpieczenia klient będzie mógł otrzymać premię w wysokości 120 proc. liczoną od wzrostu wartości indeksu, na którym oparty jest ten produkt - wyjaśnia Mieczysław Putkowski, dyrektor Departamentu Produktów Ubezpieczeniowych i Inwestycyjnych w Credit Agricole.

Premia, czyli zysk z ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym Global Trend II, zależy od notowań indeksu giełdowego iSTOXX Global Transformation Select 30 5% Decrement Index. Na wartość indeksu pracują specjalnie dobrane spółki, które charakteryzują się niską zmiennością i wysoką stopą dywidendy. Indeks obejmuje 30 płynnych spółek światowych, które zostały wybrane z szerszego indeksu macierzystego - STOXX Developed and Emerging Markets Total Market Index. Budowa indeksu opiera się o spółki, które zostały wyselekcjonowane według kryterium ESG (E - środowisko, S - społeczna odpowiedzialność, G - ład korporacyjny) oraz są zaangażowane w sektory związane z globalną transformacją świata.

- W Credit Agricole przykładamy ogromną wagę do wspierania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Dlatego to nasz kolejny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym, który pozwala na wsparcie korzystnych społecznie zmian - przekonuje Mieczysław Putkowski.

Subskrypcja produktu Global Trend II trwa do 23 grudnia 2022 r. Minimalna kwota składki wynosi 3 tys. zł, maksymalna 1 mln zł. W ubezpieczenie z premią może zainwestować każda osoba pomiędzy 18 a 70 rokiem życia. Nie potrzeba do tego zakładać konta w banku.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis ryzyk związanych z produktem znajduje się w Technicznych Informacjach o Umowie Ubezpieczenia, KID (Dokumencie Zawierającym Kluczowe Informacje) oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl.