Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank Credit Agricole dołączył do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który tworzy społeczność firm zaangażowanych społecznie. W ramach programu bank będzie praktykował działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu, rozumianego jako odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Program Partnerstwa to czołowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), która jest płaszczyzną dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz networkingu. To także możliwość wzajemnego dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze ESG, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Program ten tworzą liderzy CSR, czyli przedsiębiorstwa, które znajdują się w czołówce swoich branż, ale też zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Program Partnerstwa pozwala nie tylko na poznanie dobrych praktyk, polskich i zagranicznych, ale też prezentowanie dokonań banku na zewnątrz. Dzięki członkostwu w programie Credit Agricole zyskuje możliwość angażowania się w inicjatywy FOB, podnoszenia wiedzy i kompetencji pracowników, czy organizowania CSR w praktyce. Bank ma również dostęp do szkoleń, webinarów i spotkań z ekspertami oraz platformy z dodatkowymi materiałami, np. publikacjami i badaniami FOB.

- Przystąpienie do Programu Partnerstwa FOB to dla nas kolejny krok w stawaniu się bardziej odpowiedzialnymi, dzięki poruszaniu tematów ważnych dla społeczeństwa i dążeniu do wypracowania jak najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jednoczymy się z firmami, które łączą siły w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych, ale co ważniejsze, w realny sposób przyczyniamy się do promowania ESG i CSR w naszym otoczeniu - tłumaczy Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu banku Credit Agricole.

Program Partnerstwa jest inicjatywą Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które stale poszukuje rozwiązań z obszaru społecznej odpowiedzialności dostosowanych do potrzeb i możliwości firm działających w Polsce. FOB koordynuje również Kartę Różnorodności w Polsce, dlatego przywiązuje dużą wagę do włączającej kultury organizacyjnej czy przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy.

Program Partnerstwa FOB to kolejny program związany ze zrównoważonym rozwojem, do którego Credit Agricole dołączył w ostatnich miesiącach. Drugim jest program Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG.