Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole Bank Polska S.A. - informacja dotycząca bieżącej sytuacji rynkowej w związku z konfliktem w Ukrainie

Szanowni Inwestorzy,

informujemy w związku z sytuacja na Ukrainie. Spadają indeksy giełdowe i trudno przewidzieć dalszy rozwój sytuacji. Dlatego sugerujemy zachowanie szczególnej ostrożności w Państwa inwestycjach. Konflikt w Ukrainie prawdopodobnie nie zakończy się w najbliższych dniach i może mieć dłuższy charakter. Oferowane przez nas fundusze inwestycyjne w bardzo minimalnym stopniu inwestują lub w ogóle nie inwestują w instrumenty finansowe z Ukrainy i Rosji. Jednak światowa gospodarka to system naczyń połączonych. W związku z tym fundusze inwestycyjne oferowane przez nas także uległy korekcie. Musimy pamiętać, że fundusze inwestycyjne wyceniane są z opóźnieniem kilkudniowym. Z tego powodu nie jest możliwe odkupienie jednostek uczestnictwa po cenach, które widnieją na stronach internetowych.

Sugerujemy:

 1. Zachowanie spokoju i niepodejmowanie gwałtownych i nieprzemyślanych ruchów inwestycyjnych.
  Inwestorzy indywidualni często podejmują decyzje o sprzedaży i kupne w najmniej korzystnym momencie. Duża część inwestorów decyduje się na zakup instrumentów finansowych po silnych wzrostach – robiąc to gdy potencjał do zysków jest już wyczerpany. Analogicznie, duża część inwestorów podejmuje decyzje o sprzedaży widząc gwałtowne spadki na giełdach.
 2. Dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
  Dywersyfikacja – czyli zakup wielu funduszy inwestycyjnych, a nie tylko jednego, jest dobrym sposobem na zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego portfela.
 3. Pozostawanie na bieżąco z napływającymi informacjami.
  Zachęcamy do pogłębienia wiedzy na temat instrumentów finansowych oraz uważne obserwowanie komunikatów rządowych oraz publikacji Biura Doradztwa Inwestycyjnego. Analizowanie bieżących informacji może przyczynić się do lepszego zrozumienia ryzyk i trafniejszych decyzji.
 4. Analizowanie swojej sytuacji finansowej.
  Obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo każdego z nas. Z tego powodu zachęcamy do analizy swojej sytuacji finansowej oraz potrzeb płynnościowych w najbliższych miesiącach.

Z wyrazami szacunku Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Banku Credit Agricole

Niniejszy komentarz rynkowy został przygotowana przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole Banku S.A. z siedzibą we Wrocławiu i stanowi materiał o charakterze informacyjnym. Treści przedstawione w tym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu art.76 „Ustawy o obrocie”[1], jak również badań inwestycyjnych ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu „Rozporządzenia 565”[2]. Niniejszy materiał nie stanowi także porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawiony komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów.

„Rozporządzenia 565”. Przedstawione informacje maja charakter informacyjny i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, z wykluczeniem jakichkolwiek konfliktów interesów, które mogłyby wpłynąć na treść rekomendacji. Komentarz rynkowy nie został przygotowany przez lub we współpracy z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, które reprezentują i zarządzają funduszami inwestycyjnymi otwartymi dystrybuowanymi przez Bank. Bank nie świadczy usługi doradztwa podatkowego. Bank jest właścicielem tego materiału. Organ nadzoru: Organem sprawującym nadzór nad działalnością Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna - jest Komisja Nadzoru Finansowego (Piękna 20, 00-549 Warszawa). Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.Inwestowanie związane jest z ryzykiem utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.