Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zainwestuj z Credit Agricole w zieloną gospodarkę i zarabiaj

Bank Credit Agricole rozpoczął subskrypcję nowego ubezpieczenia na życie z opcją inwestycyjną. Oferta strukturyzowana pod nazwą „Invest Klimat” jest produktem, który pozwala inwestować w firmy z sektora zielonej gospodarki, a równocześnie gwarantuje 100 proc. ochrony kapitału wpłaconego przez klienta.

- Inwest Klimat to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje ochronę ubezpieczeniową na życie, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu który gromadzi spółki rozwijające technologie przyjazne środowisku - wyjaśnia Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego w Credit Agricole.

Wyniki produktu Inwest Klimat zależą od notowań indeksu giełdowego iSTOXX® Global Low Carbon ex-Controversial Activities Select, złożonego ze specjalnie wyselekcjonowanych firm z różnych sektorów gospodarki o zasięgu ogólnoświatowym. Wszystkie dbają o niską emisję CO2 do atmosfery oraz nie angażują się w kontrowersyjną działalność biznesową, np. sprzedaż broni palnej lub wydobycie i przetwórstwo węgla. Spółki mają stabilne przychody i ugruntowaną pozycję firm dbających o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Raz na kwartał lista spółek jest aktualizowana, aby wartość indeksu mogła stale wzrastać.

Ubezpieczyciel zapewnia na koniec okresu inwestycji wypłatę 100% kapitału zainwestowanego przez klienta. W pierwszej połowie marca ustalona zostanie początkowa wartość indeksu. W każdym roku okresu ubezpieczenia początkowa wartość zostanie porównana z aktualną wartością indeksu. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia klient otrzyma kwotę, która będzie wyższa: 100% zainwestowanego kapitału albo 100% średniej wartości indeksu z dni obserwacji w kolejnych czterech latach

.

Inwest Klimat to kolejny tego typu produkt w portfolio Credit Agricole, który umożliwia wspieranie rozwoju tzw. „zielonej gospodarki” i ochronę środowiska naturalnego.

- W Credit Agricole przykładamy ogromną wagę do ochrony środowiska - jest to część naszej biznesowej strategii. Dlatego wprowadzamy na rynek kolejny produkt finansowy wspierający rozwój czystych i nowoczesnych technologii. Dzięki tej atrakcyjnej ofercie inwestorzy mogą nie tylko liczyć na zyski, ale również troszczyć się o naturę - przekonuje Tomasz Wyłuda.

Subskrypcja nowego produktu otwarta jest do 28 lutego. Minimalna kwota wpłaty wynosi 3 tys. zł, maksymalna 2 mln zł. Opłata początkowa wynosi od 2,5% do 0,75% wpłaconej składki, w zależności od wysokości wpłaty. Opłata ponoszona jest jednorazowo i pomniejsza wpłaconą składkę. Całkowity czas inwestycji to 4 lata i 16 dni.

Bank Credit Agricole przypomina, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem rynkowym. Szczegółowy opis wszystkich ryzyk związanych z produktem znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), Warunkach Finansowych - Regulaminie UFK, oraz Karcie Produktu, które są dostępne na stronie www.credit-agricole.pl oraz www.ca-ubezpieczenia.pl