Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

EkoZysk III - inwestuj w zieloną gospodarkę

Poznaj korzyści, które daje inwestycja w spółki z sektora zielonej gospodarki. To alternatywa wobec samodzielnego inwestowania na giełdzie i w fundusze inwestycyjne.

Jak to działa?

EkoZysk III to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Z jednej strony daje Ci ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej możliwość zysku na wzroście indeksu MSCI Europe Select Green 50 5% Decrement Index (MXEUG50D). Jeśli indeks wzrośnie, zarobisz 65% średniego wzrostu z trzech kolejnych lat. W przypadku spadku indeksu masz gwarancję ochrony zainwestowanego kapitału w wysokości 100%.

Ochrona 100% zainwestowanego kapitału na koniec ubezpieczenia

Wpłacona składka jest pomniejszona o opłatę początkową, a następnie inwestowana i podlega ochronie kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Jeśli w wyniku obliczeń zmian procentowych wartości indeksu, wynik będzie ujemny, wówczas otrzymasz 100% zainwestowanego kapitału, zgodnie ze wzorem:

Ubezpieczenie możesz kupić w naszych placówkach do 5 lipca 2019 r.