Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ekonomiści Credit Agricole po raz kolejny najlepsi w rankingu Reutersa

Zespół ekonomistów Credit Agricole Bank Polska zajął 1. miejsce w rankingu prognoz wskaźników makroekonomicznych prowadzonym przez agencję informacyjną Reuters.

Po raz drugi z rzędu ekonomiści banku Credit Agricole znaleźli się na czele listy zespołów prognozujących wskaźniki makroekonomiczne w Polsce. Zespół w składzie: Jakub Borowski (Główny Ekonomista) oraz Jakub Olipra i Krystian Jaworski zajmuje czołowe miejsca w tym rankingu regularnie od czterech lat. W 2015 r. i 2017 r. był pierwszy, w 2016 r. – drugi.

Trafność prognoz dostarczanych przez analityków oceniana była z wykorzystaniem algorytmu StarMine. W rankingu uwzględniono prognozy inflacji, PKB, produkcji przemysłowej i PMI, a więc wskaźników o kluczowym wpływie na rentowności obligacji i kurs złotego. Po opublikowaniu danych dla każdego wskaźnika ekonomicznego StarMine oblicza trafność jego prognozy, dostarczonej przez każdego prognostę biorącego udział w ankiecie Reutersa. Wyniki tych obliczeń uwzględniają błąd popełniony przez danego prognostę w porównaniu z błędami prognoz popełnionymi przez wszystkich innych prognostów. Zagregowane wyniki trafności były podstawą do ustalenia ostatecznej kolejności miejsc w rankingu dla każdego kraju.

- Każdej prognozie towarzyszy ryzyko popełnienia błędu, ale bazując na wiedzy i doświadczeniu można to ryzyko zmniejszać. Cieszę się, że nasz zespół od kilku lat potrafi trafnie przewidywać sytuację gospodarczą z korzyścią dla naszych klientów - komentuje Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole.