Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Promocja w Amundi Parasolowy FIO

Amundi Polska TFI S.A. w dniu dzisiejszym uruchomiło promocję dla klientów Banku Credit Agricole. Można w niej nabyć jednostki uczestnictwa funduszu Amundi Parasolowy FIO bez opłaty za nabycie oraz opłaty wyrównawczej z tytułu zamiany. Promocja potrwa do 31 października 2014 r.
Dowiedz się więcej o Amundi Parasolowy FIO .

Promocja obowiązuje w placówkach Banku Credit Agricole. Przed przystąpieniem do promocji należy zapoznać się z jej zasadami. Szczegółowy opis zasad promocji organizowanej przez Amundi Polska TFI S.A. zawarty jest w Ogłoszeniu opublikowanym są na stronach: www.amundi.pl oraz www.credit-agricole.pl , jak również jest dostępny w siedzibie Towarzystwa oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.