Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Jeszcze tylko do końca września możesz wygrać tablet lub srebrną biżuterię

Jeszcze tylko do końca września, nasi Klienci, którzy w okresie od 1 lipca 2014 roku przystąpili do ochrony ubezpieczeniowej w ramach Pakietu Życie, Pakietu Przezorni lub Z myślą o bliskich, mogą zgłosić się do Konkursu "Ubezpieczenia na Twoją korzyść".

Wystarczy wypełnić formularz i krótko, w maksymalnie 500 znakach, odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Dlaczego ubezpieczenia w Credit Agricole Bank Polska S.A. są na Twoją korzyść?

Autor najciekawszej pracy zostanie nagrodzony tabletem SAMSUNG GALAXY , a autorzy kolejnych 10 wyróżnionych prac, otrzymają srebrne bransoletki z zawieszką charms marki YES .

Więcej, dowiesz się na stronie Konkursu " Ubezpieczenia na Twoją korzyść ".

Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która jest związana z Bankiem umową rachunku bankowego lub karty kredytowej i w okresie trwania Konkursu przystąpi do dowolnego grupowego ubezpieczenia w ramach Pakietu Życie, Pakietu Przezorni lub Z Myślą o Bliskich oraz zarejestruje się na stronie www.credit-agricole.pl. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, która w całym okresie trwania Konkursu nagrodzi maksymalnie 13 Uczestników. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy, którzy podczas rejestracji udziału w Konkursie najciekawiej odpowiedzą na pytanie konkursowe oraz na moment rozstrzygnięcia Konkursu będą mieli uiszczoną terminowo opłatę ubezpieczeniową. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Konkursu "Ubezpieczenia na Twoją korzyść". Konkurs obowiązuje w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. włącznie.

Informacje o zakresie i warunkach ubezpieczenia zawarte są w: Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. w zakresie ryzyka Poważnego Zachorowania oraz w zakresie ryzyka Hospitalizacji, Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A. Oddział w Polsce; Szczególnych warunkach grupowego ubezpieczenia Pakiet Przezorni. Ubezpieczyciel: AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A. "Z myślą o bliskich", Ubezpieczyciel: CALI Europe S.A., Oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, Ubezpieczający: Credit Agricole Bank Polska S.A. Szczegółowe informacje o ofercie ubezpieczeń, w tym m.in. o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczycielach, sumie ubezpieczenia znajdują się w placówce Banku lub na stronie www.credit-agricole.pl. Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone przez Związek Banków Polskich w Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c.