Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiany opłat dla Funduszu Inwestycyjnego CA FIO

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 sierpnia 2013 roku, ulegają zmianie opłata za nabycie oraz opłata za konwersję związane z uczestnictwem w Funduszu Credit Agricole FIO.

Zmiany obejmują:

Nowe stawki opłaty za nabycie oraz opłaty za konwersję wejdą w życie z dniem 5 sierpnia 2013 roku i obowiązywać będą dla zleceń realizowanych od tego Dnia Wyceny.

Szczegółowe informacje dostępne są w zbiorczej Tabeli Opłat Funduszu Credit Agricole FIO .