Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

To początek boomu w budownictwie

Produkcja budowlano-montażowa na dobre wybudzona z zimowego snu

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w kwietniu o 4,2% r/r wobec spadku o 10,7% w marcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (-8,0%) oraz naszej prognozy (-9,0%). Zwiększenie rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej kwietniu było wypadkową wygaśnięcia korzystnego dla dynamiki produkcji efektu niskiej ubiegłorocznej bazy, efektów statystycznych w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu ich liczba była o jeden większa niż w 2020 r., podczas gdy w kwietniu była ona taka sama jak przed rokiem) oraz początkowej fazy ożywienia w budownictwie. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 5,0% m/m, co było najsilniejszym miesięcznym wzrostem produkcji od lutego 2019 r. W efekcie, w okresie marzec-kwiecień produkcja niemal w całości odrobiła straty spowodowane mroźną zimą, która ograniczyła aktywność w budownictwie w styczniu i lutym br. Mimo relatywnie silnego ożywienia produkcji budowlano-montażowej jej kwietniowy poziom był o 11,1% niższy niż w lutym ub. r., czyli ostatnim miesiącu bez silnego wpływu pandemii na aktywność w budownictwie.

To początek boomu w budownictwie

W naszej ocenie kwietniowe dane o produkcji budowlano-montażowej wyznaczają początek boomu w polskim budownictwie. W pierwszej fazie jego źródłem będą głównie inwestycje mieszkaniowe gospodarstw domowych, wspierane głównie przez dobrą sytuację na rynku pracy i oczekiwaną przez nas w najbliższych kwartałach stabilizację stóp procentowych NBP na historycznie niskim poziomie. Wsparciem dla takiej oceny są opublikowane dzisiaj dane dotyczące aktywności w budownictwie mieszkaniowym. W kwietniu liczba mieszkań objętych pozwoleniami na budowę wzrosła o 62,0% r/r (wobec 55,3% w marcu), co było najszybszym wzrostem od kwietnia 2007 r. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła w kwietniu 92,4% r/r (wobec 60,5% w marcu), co było najwyższą dynamiką od stycznia 2007 r. Potwierdzeniem tych tendencji są dane o strukturze produkcji budowlano-montażowej w kwietniu, wskazujące na relatywnie wysoką dynamikę sprzedaży w jednostkach specjalizujących w budowie budynków (1,3% r/r) i jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne (0,3% r/r) wobec relatywnie niskiej dynamiki produkcji w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (spadek o 11,1% r/r), co wynika z wciąż ograniczonej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego. W drugiej fazie, która zaznaczy się wyraźnie w II poł. 2021 r., produkcja budowlano-montażowa będzie w coraz większym stopniu wspierana przez inwestycje firm, w szczególności nakłady inwestycyjne w przetwórstwie przemysłowym. W fazie trzeciej, której oczekujemy w 2022 r., dodatkowym wsparciem dla aktywności w budownictwie będzie zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę finansowanych ze środków unijnych uzyskanych w ramach wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy.

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej w kwietniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.