Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wciąż niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, eksport nadal kuleje

Lekkie ożywienie produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju do -17,0% wobec -24,6% w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (-16,8%) i powyżej naszej prognozy (-20,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 12,2% m/m

Wciąż niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, eksport nadal kuleje

Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej odzwierciedla wznowienie działalności przez niektóre firmy po okresie przestoju w kwietniu i wskazuje na pierwsze efekty stopniowego luzowania ograniczeń administracyjnych wprowadzonych w celu zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii. Pomimo stopniowego wznawiania produkcji, wykorzystanie mocy wytwórczych wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Najlepszym przykładem jest branża motoryzacyjna – dynamika produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” ukształtowała się nadal wyraźnie poniżej zera (-58,0% r/r w maju wobec -78,8% w kwietniu). Patrząc szerzej, tylko w dwóch głównych kategoriach odnotowano w maju wzrost produkcji w ujęciu rok do roku – „urządzenia elektryczne” (1,2%) oraz „wyroby tytoniowe” (8,1%).

Podobnie jak w marcu i kwietniu, z uwagi na pozrywane w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 międzynarodowe łańcuchy dostaw, produkcja w branżach o relatywnie wysokim udziale eksportu w sprzedaży spadała szybciej niż w pozostałych kategoriach. Najsilniejszy spadek produkcji odnotowano we wspomnianej wyżej branży motoryzacyjnej oraz m.in. w działach: „skóry i wyroby skórzane” (-37,7% r/r), „maszyny i urządzenia” (-26,4%), „wyroby tekstylne” (-20,0% r/r), „meble” (-19,7% r/r). Skala obniżenia produkcji w maju była jednak mniejsza niż w kwietniu, co oddziaływało w kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej ogółem.

Poprawiająca się sytuacja w budownictwie

Podobnie jak w przypadku większości branż, w działach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, m.in. „wyroby z metali” (-16,5% wobec -18,6% w kwietniu) i „wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (-12,8% r/r wobec -17,7%) również odnotowano wzrost dynamiki produkcji. Wskazuje to, że branża budowlana pozostaje relatywnie odporna na pandemię COVID-19. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej z -0,9% r/r w kwietniu do -0,5% w maju. Dane zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Załamanie produkcji sygnalizuje spadek inwestycji i PKB

Uważamy, że w kolejnych miesiącach, mimo stopniowej odbudowy łańcuchów dostaw, stopień wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przemyśle pozostanie relatywnie niski, a powrót produkcji do poziomów sprzed wybuchu pandemii będzie powolny. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą inwestycje ogółem i PKB będą spadały w ujęciu rok do roku do I kw. 2021 r. Podtrzymujemy prognozę, że PKB zmniejszy się średniorocznie o 3,8% w 2020 r. i wzrośnie o 3,2% w 2021 r.

Dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w maju są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.