Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Stabilizacja aktywności w handlu i budownictwie

Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 0,4% r/r wobec wzrostu o 2,7% w lipcu, co było znacząco poniżej konsensusu rynkowego (2,4%) i naszej prognozy (3,1%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w sierpniu do 0,5% r/r wobec 3,0% w lipcu. W kierunku spadku dynamiki pomiędzy lipcem a sierpniem oddziaływał efekt niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2019 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem – uwzględniając 1 dzień wolnego za święto w sobotę). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w sierpniu wyższa tylko o 0,2% w porównaniu do lipca br. i ukształtowała się na poziomie niższym o 1,1% niż w lutym, czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na sytuację w handlu.

Koniec wsparcia ze strony odłożonego popytu

Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż detaliczna w cenach wzrosła w sierpniu ujęciu m/m tylko w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”. W pozostałych kategoriach odnotowano spadki, w tym największy z nich w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 16,6% m/m). Dane sierpniowe tym samym mocno kontrastują z obserwowanymi w ostatnich miesiącach silnymi wzrostami sprzedaży w branży motoryzacyjnej oraz kategoriach „meble, RTV, AGD”, „włókno, odzież, obuwie” i „pozostałe”. Tym samym uważamy, że efekt odłożonego popytu (zwiększenie wydatków gospodarstw domowych niezrealizowanych z powodu obostrzeń obowiązujących w okresie marzec-maj),który podbijał dynamikę sprzedaży w ostatnim czasie, wyczerpał się. Taką tendencję potwierdza również ograniczona skala poprawy koniunktury konsumenckiej oraz nastrojów w handlu detalicznym odnotowana w sierpniu. Uważamy, że w świetle pogorszenia sytuacji na rynku pracy i obaw gospodarstw domowych o drugą falę epidemii, potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej jest ograniczony. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji wyniesie 0,0% r/r w III kw. i zwiększy się nieznacznie do 0,5% w IV kw. br.

Spadek dynamiki produkcji w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w sierpniu o 12,1% r/r wobec spadku o 10,9% w lipcu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (-12,9% r/r) i wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (-9,5%). Do obniżenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczynił się wspomniany wyżej niekorzystny efekt kalendarzowy. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w sierpniu o 0,1% m/m, co było jej najmniejszym spadkiem w ujęciu m/m od marca br. Jednocześnie jej odsezonowany poziom ukształtował się w sierpniu o 15,9% niżej niż w lutym, czyli przed wybuchem pandemii.

Spadek produkcji budowlano-montażowej w sierpniu odnotowano we wszystkich jej działach: „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-16,9% r/r w lipcu i sierpniu), „budowa budynków” (-9,5% w sierpniu wobec -7,6% w lipcu) oraz „roboty budowlane specjalistyczne” (-5,2% wobec -2,9%), co wskazuje na szeroki zakres spadku inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym aktywność w budownictwie pozostanie na obniżonym poziomie w najbliższych miesiącach. Wsparciem dla tego scenariusza są silne pogorszenie klimatu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach, utrzymujący się na niskim na tle historycznym poziom wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych, a także wyraźne zmniejszenie aktywności w budownictwie mieszkaniowym (dynamika liczby rozpoczętych budów utrzymuje się poniżej zera nieprzerwanie od marca br.).

Dynamika PKB w III kw. wciąż poniżej zera

Dzisiejsze gorsze od oczekiwań rynkowych dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji. W połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi o produkcji przemysłowej stanowią one wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą polski PKB obniży się w III kw. br. o 2,0% r/r wobec spadku o 8,2% w II kw., a średnioroczny spadek PKB w 2020 r. wyniesie -2,8%.