Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Produkcja spada szybciej niż w czasach światowego kryzysu finansowego

Produkcja spada szybciej niż w czasach światowego kryzysu finansowego

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 2,3% wobec wzrostu o 4,9% w lutym, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (-1,7%) oraz naszej prognozy (4,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w marcu o 7,2% m/m, odnotowując wyższe tempo spadku niż w czasach światowego kryzysu finansowego (listopad 2008 r.).

Załamanie produkcji w branżach eksportowych

Przyczyną silnego spadku produkcji w marcu były pozrywane w wyniku rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 międzynarodowe łańcuchy dostaw, które doprowadziły do ograniczenia produkcji w wielu zakładach, a w skrajnych przypadkach spowodowały wstrzymanie ich działalności (m.in. w niektórych fabrykach samochodów). W konsekwencji najsilniejszy spadek produkcji odnotowano w działach produkcji o relatywnie dużym udziale eksportu w sprzedaży, m.in. w działach: „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (-28,6% r/r), „skóry i wyroby skórzane” (-21,4% r/r), „meble” (-14,7% r/r), „wyroby tekstylne” (-13,8% r/r) i „maszyny i urządzenia” (-10,4% r/r). Szacujemy, że działy o relatywnie dużej ekspozycji eksportowej obniżyły roczną dynamikę produkcji przemysłowej pomiędzy lutym a marcem o 6,5 pkt. proc.

Budownictwo trzyma się mocno

W strukturze danych na uwagę zasługuje stosunkowo wysoka na tle innych kategorii dynamika produkcji w działach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, m.in. „wyroby z metali” (4,3% r/r) i „wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (1,7% r/r). Wskazuje to, że branża budowlana jak dotąd pozostała relatywnie odporna na pandemię COVID-19, co jest zgodne z naszym scenariuszem makroekonomicznym (por. MAKROmapa z 14.04.2020).

Branże, które skorzystały na pandemii COVID-19

Warto zauważyć, że w części działów produkcji przemysłowej odnotowano wyraźne zwiększenie produkcji ze względu na pandemię COVID-19. Najsilniej produkcja przemysłowa wzrosła w dziale „wyroby farmaceutyczne” (39,7% r/r), co związane było z nagłym wzrostem popytu na tego rodzaju produkcję w okresie pandemii. Wzrost odnotowano również m.in. w kategoriach „artykuły spożywcze” (7,1%), „papier i wyroby z papieru” (9,9%) oraz „chemikalia i wyroby chemiczne” (6,9%), co w naszej ocenie również w znacznym stopniu było efektem masowych zakupów dokonywanych przez gospodarstwa domowe w obawie przed pandemią.

W całym I kw. przeciętna dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 1,2% r/r wobec 3,0% w IV kw. Dane stanowią zatem ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego PKB zmniejszy się w I kw. do 0,1% r/r, a w II kw. spadnie do -11,7%.

Dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w marcu są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą NBP dokona w maju kolejnej obniżki stóp procentowych o 50pb.