Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Utrzymuje się silne ożywienie popytu konsumpcyjnego

Ponowne przyspieszenie sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu w cenach bieżących o 7,4% r/r wobec wzrostu o 5,3% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (8,0%) i nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (7,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w lipcu do 5,7% wobec 3,7% w czerwcu.

Efekty statystyczne podbiły sprzedaż detaliczną

Przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej w lipcu wynikało głównie z oddziaływania efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w czerwcu liczba dni roboczych była o 2 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Ponadto, efekty niskiej bazy sprzed roku wspierały dynamikę sprzedaży w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (2,3% r/r w lipcu wobec -1,5% czerwcu) i „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (11,4% wobec 9,3%). Do przyspieszenia wzrostu sprzedaży przyczyniło się również zwiększenie jej rocznej dynamiki w kategorii "meble, RTV, AGD” (do 15,9% r/r w lipcu z 8,9% w czerwcu), które w naszej ocenie było w znacznym stopniu spowodowane efektem niskiej bazy sprzed roku (przesunięcie w czasie zakupów sprzętu RTV w związku z mistrzostwami świata w piłce nożnej w 2018 r.).

Czynnikiem ograniczającym wzrost sprzedaży detalicznej była natomiast niższa dynamika w kategorii "włókno, odzież, obuwie” (wzrost o 1,3% r/r w lipcu wobec wzrostu o 12,9% w czerwcu). Wynikało to z ustąpienia efektu przesunięcia zakupów odzieży i obuwia z kolekcji letniej z maja na czerwiec w związku z wyjątkowo chłodnym majem.

Utrzymuje się silne ożywienie popytu konsumpcyjnego

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają, że bardzo dobra sytuację na rynku pracy, optymizm konsumentów oraz wypłaty transferów socjalnych oddziałują w kierunku wzrostu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji. Wsparciem dla takiej oceny jest przede wszystkim odnotowany w ostatnich miesiącach wzrost 6-miesięcznej średniej kroczącej dla rocznej dynamiki sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku: "meble, RTV, AGD” (do 15,9% w lipcu, najwyżej od listopada 2012 r.) oraz "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (do 9,8%). Źródłem szybkiego wzrostu spożycia prywatnego jest również utrzymująca się wysoka dynamika kredytu konsumpcyjnego (równa średnio 8,5% r/r w I poł. br.). Należy zwrócić uwagę, że silny popyt konsumpcyjny znajduje również odzwierciedlenie w wynikach badań koniunktury konsumenckiej GUS. Wskaźnik „obecne dokonywanie ważnych zakupów” ukształtował się w lipcu na najwyższym poziomie w historii.

Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji w III kw. zmniejszyło się do 4,5% r/r wobec 5,0% w II kw. Oczekujemy, że silny popyt konsumpcyjny utrzyma się również w IV kw. br., co będzie stanowić główny motor wzrostu PKB w Polsce.

Dzisiejsza publikacja danych o lipcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.