Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ujemne realne stopy procentowe nie zmieniają nastawienia RPP

Dynamika PKB w 2019 r. może być wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji NBP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada odnotowała również, że „dynamika PKB w bieżącym roku może być nieco wyższa niż oczekiwano w marcowej projekcji”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

Prezes NBP: ujemne realne stopy nie są powodem do niepokoju

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński poinformował, że zarówno tempo wzrostu gospodarczego, jak i inflacja w 2019 r. będą najprawdopodobniej wyższe niż oczekiwano w marcowej projekcji NBP. Jego zdaniem pod koniec 2019 r. inflacja może wzrosnąć do poziomu zbliżonego do 3%, a następnie obniży się do poziomu nieznacznie wyższego od oczekiwanego w marcowej projekcji. Obecni na konferencji członkowie RPP E. Gatnar i R. Sura przedstawili zbliżone do sformułowanych przez prezesa NBP oczekiwania dotyczące krótkookresowego profilu inflacji.

Tematem poruszonym na konferencji był również odnotowany w ostatnich miesiącach spadek realnych stóp procentowych (stopy referencyjnej NBP, stawek rynku pieniężnego i oprocentowania niektórych depozytów bankowych) do ujemnego poziomu. W ocenie prezesa NBP kluczowe dla oceny wpływu realnych stóp procentowych na gospodarkę są zmiany realnego oprocentowania kredytu dla przedsiębiorstw, które mimo spadku pozostaje dodatnie. Jego zdaniem wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytu dla przedsiębiorstw nie jest nadmierny, co wskazuje, że realne stopy procentowe są na właściwym poziomie.

W poszukiwaniu źródeł ożywienia inwestycji

Prezes NBP skomentował również zaskakująco dobre dane o dynamice inwestycji przedsiębiorstw w I kw. br. (por. MAKROmapa z 3.06.2019). Jego zdaniem silne ożywienie inwestycji firm było swoistym paradoksem, gdyż nastąpiło mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych (silnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski). W ocenie A. Glapińskiego trudno obecnie ocenić dlaczego wzrost inwestycji firm silnie przyspieszył w I kw. br., a zagadkę tego przyspieszenia pozwolą rozwikłać wyniki badań koniunktury.

Prezes NBP podtrzymał swoją ocenę dotyczącą średnioterminowych perspektyw stóp procentowych. Jego zdaniem nie ma obecnie podstaw zarówno do podwyższania, jak i obniżania stóp procentowych. W jego ocenie „może się tak zdarzyć”, że stopy pozostaną stabilne do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej (początek 2022 r.). Podtrzymał on wyrażony przed miesiącem pogląd, zgodnie z którym jednym z głównych argumentów na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest słaba koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski, w tym w Niemczech, która oddziałuje w kierunku zmniejszenia inflacji w Polsce.

Ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych w 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Odnotowane w ostatnich tygodniach pogorszenie perspektyw światowego handlu (por. MAKROmapa z 3.06.2019) wskazuje na ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą pierwsza podwyżka stóp procentowych (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny dla Polski przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.