Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

To już koniec budowlanego eldorado

To już koniec budowlanego eldorado

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w czerwcu do -0,7% r/r wobec 9,7% w maju, co było znacząco poniżej naszej prognozy (3,0%) i oczekiwań rynkowych (3,8%). Do silnego obniżenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu w porównaniu z majem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w czerwcu br. była ona o 2 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 0,1% m/m.

Uważamy, że podobnie jak w przypadku danych o czerwcowej produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 18.07.2019) za błąd naszej prognozy w największym stopniu odpowiada niedoszacowanie niekorzystnego wpływu efektów kalendarzowych. W pewnym stopniu zaskakująco niską produkcję w czerwcu tłumaczyć mogą również opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych. Negatywny wpływ wymienionych czynników na dynamikę produkcji budowlano-montażowej w czerwcu nie zmienia jednak naszej oceny dotyczącej krótkoterminowych perspektyw branży budowlanej. Choć w najbliższych kwartałach aktywność w budownictwie pozostanie wysoka, oczekujemy, że spadkowy trend dla rocznej dynamiki produkcji utrzyma się. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”). Taka tendencja będzie również zgodna z oczekiwanym przez nas profilem absorbcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej (por. MAKROmapa z 10.06.2019). Wsparciem dla tego scenariusza są dane o podmiotowej strukturze inwestycji w I kw. br., zgodnie z którymi nominalna roczna dynamika inwestycji publicznych (7,4% r/r) była najniższa od IV kw. 2016 r. Ponadto, wyniki badań koniunktury GUS w budownictwie wskazują na odnotowane w lipcu obniżenie wskaźników dla bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień krajowych do poziomów najniższych odpowiednio od maja 2017 r. i lutego 2017 r.

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej są kolejnym - po wyraźnie gorszych od oczekiwań danych o czerwcowej produkcji przemysłowej – sygnałem znaczącego ryzyka w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,7%). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny na lata 2019-2020 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.