Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Przetwórstwo przemysłowe na urlopie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 52,9 pkt. w lipcu w wobec 54,2 pkt. w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (54,0 pkt.) i konsensusu rynkowego (54,2 pkt.). Zgodnie naszymi oczekiwaniami jedną z głównych przyczyn odnotowanego w lipcu pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie było spowolnienie wzrostu zatrudnienia. Znalazło to odzwierciedlenie w obniżeniu składowej dotyczącej zatrudnienia o 1,8 pkt., co spowodowało spadek zagregowanego indeksu o 0,4 pkt. Składowa dla zatrudnienia pozostała jednak wyraźnie powyżej 50 pkt., sygnalizując kontynuację wzrostu zatrudnienia mimo silnej bariery w postaci braku wykwalifikowanych pracowników.

Drugą ważną przyczyną spadku indeksu PMI w lipcu było obniżenie tempa wzrostu bieżącej produkcji (52,4 pkt. w lipcu wobec 54,1 pkt. w czerwcu). Podobnie jak w przypadku zatrudnienia, spowodowało to spadek zagregowanego indeksu PMI o 0,4 pkt. Wyraźne spowolnienie wzrostu produkcji było najprawdopodobniej związane z przerwami urlopowymi w fabrykach Volkswagena w Poznaniu, Opla w Gliwicach i Fiata w Tychach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji w branży motoryzacyjnej w lipcu. W sierpniu działalność zakładów zostanie wznowiona, co będzie sprzyjać zwiększeniu aktywności w przetwórstwie (udział produkcji w dziale "produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” w produkcji sprzedanej w całym przetwórstwie wynosi 13%).

Naszym zdaniem istnieje kilka powodów dla których krótkookresowe perspektywy aktywności w przetwórstwie rysują się nadal optymistycznie. Po pierwsze, lipcowe subindeksy PMI wskazują na utrzymujący się wzrost zaległości produkcyjnych i czasu oczekiwania na dostawę. Oznacza to, że w warunkach spodziewanego przez nas spowolnienia w światowym handlu wzrost aktywności w polskim przetwórstwo przemysłowym pozostanie przez pewien czas umiarkowanie szybki dzięki realizacji wcześniejszych zamówień. Po drugie, w lipcu nowe zamówienia ogółem nadal rosły, a tempo ich wzrostu wyraźnie przewyższało tempo wzrostu zamówień w eksporcie. Potwierdza to, że nowe zamówienia krajowe, wspierane przez boom w budownictwie mieszkaniowym (inwestycje gospodarstw domowych) i infrastrukturalnym (inwestycje publiczne), będą w najbliższych kwartałach czynnikiem dynamizującym aktywność w przetwórstwie mimo wolniejszego wzrostu zamówień z zagranicy. Po trzecie, w naszej ocenie silnym sygnałem wskazującym na korzystne oceny przedsiębiorców dotyczące perspektyw popytu jest utrzymujący się umiarkowanie szybki wzrost zatrudnienia w przetwórstwie. Po czwarte, opublikowane dziś finalne lipcowe dane PMI dotyczące niemieckiego przetwórstwa przemysłowego wskazują na przyspieszenie wzrostu zamówień eksportowych i zamówień ogółem, a także szybsze tempo wzrostu bieżącej produkcji. Wzrost nowych zamówień i bieżącej produkcji przyspieszył również w strefie euro. Wskazuje to na dobre perspektywy popytu w działach przetwórstwa charakteryzujących się dużym udziałem sprzedaży na eksport w całkowitych przychodach ze sprzedaży.

Wartość wskaźnika PMI w lipcu ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,8 pkt.). Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oczekujemy poprawy koniunktury w przetwórstwie w sierpniu, co będzie spójne z naszą prognozą wzrostu gospodarczego w III kw. (4,8% r/r wobec 5,2% w II kw.) i 5,0% w całym 2018 r. (por. MAKROmapa z 30.07.2018).

W naszej ocenie lipcowe wyniki badań koniunktury są lekko negatywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.