Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Przejściowe pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 52,3 pkt. w lipcu w wobec 53,1 pkt. w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (53,0 pkt.) i konsensusu rynkowego (53,3 pkt.). Odnotowane w lipcu pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie zostało spowodowane głównie obniżeniem się składowych dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Łącznie, oddziaływały one w kierunku spadku indeksu o 1,2 pkt. W efekcie wskaźnik PMI ukształtował się na najniższym poziomie od listopada 2016 r.

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na pogorszenie nastrojów w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 31.07.2017). Niższe tempo wzrostu aktywności za granicą nie spowodowało jednak pogorszenia koniunktury w Polsce. Świadczy o tym wzrost składowej dla nowych zamówień eksportowych do 53,3 pkt. w lipcu wobec 52,0 pkt. w czerwcu. Zatem przyczyną spadku indeksu PMI w Polsce był słabszy popyt krajowy. Niższe tempo wzrostu bieżącej produkcji (52,0 pkt. w lipcu wobec 53,5 pkt. w czerwcu) było najprawdopodobniej związane z przerwami urlopowymi w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji w branży motoryzacyjnej w lipcu. W sierpniu działalność zakładów zostanie wznowiona, a tym samym spadek indeksu PMI w lipcu miał najprawdopodobniej charakter przejściowy. Naszą ocenę wspiera wzrost składowej dotyczącej zatrudnienia odzwierciedlający optymizm przedsiębiorców dotyczący kształtowania się przyszłej sytuacji gospodarczej.

Wartość wskaźnika PMI w lipcu ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,3 pkt.). Ze względu na przejściowy – w naszej ocenie – charakter spadku wskaźnika w lipcu, dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w III kw. (4,1% r/r wobec 3,9% w II kw.). Dzisiejsza publikacja stanowi jednocześnie wsparcie dla naszej niższej od konsensusu (8,4%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w lipcu (7,5% wobec 4,5% w czerwcu). W naszej ocenie lipcowe wyniki badań koniunktury są lekko negatywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.