Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Koniunktura w polskim przetwórstwie ponownie zaskoczyła

Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w marcu do 53,8 pkt. wobec 52,8 pkt. w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (52,1 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,6 pkt.). Poprawa nastrojów miała szeroki zakres - wynikała z wzrostu czterech z pięciu jego składowych (dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji, nowych zamówień i zapasów materiałów).

Do poprawy wskaźnika PMI w największym stopniu (o 0,5 pkt.) przyczynił się wzrost składowej dotyczącej zatrudnienia do najwyższego poziomu od marca 2015 r. (55,2 pkt. wobec 52,9 pkt. w lutym). Tym samym znalazła się ona już 32 miesiąc z rzędu powyżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku zatrudnienia. Był to najdłuższy, nieprzerwany okres zwiększenia zatrudnienia w historii badań. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu (2,5% r/r – bez zmian w stosunku do listopada).

Drugim głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu indeksu PMI (o 0,4 pkt.) był wyższy subindeks dotyczący bieżącej produkcji (56,0 pkt. wobec 54,6 pkt. w lutym). Zwiększenie się tempa produkcji było wynikiem szybszego napływu nowych zamówień – zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W świetle wyników badań koniunktury za granicą, szybszy wzrost zamówień eksportowych był spowodowany zarówno wyższym popytem ze strefy euro, jak i krajów spoza obszaru wspólnej waluty (zgodnie z opublikowanymi dziś danymi, Chiny odnotowały silną poprawę nastrojów w marcu). Z kolei przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem z 53,8 pkt. do 54,3 pkt. (najwyższy poziom od lipca 2015 r.) sygnalizuje utrzymujący się szybki wzrost popytu krajowego mimo spodziewanego przez nas wyhamowania inwestycji publicznych i przedsiębiorstw w I kw. br. Pomimo zwiększenia subindeksu dotyczącego bieżącej produkcji, negatywny wpływ efektu dni roboczych oraz wysokiej bazy sprzed roku będzie oddziaływał w kierunku ograniczenia wzrostu produkcji przemysłowej w marcu, co jest spójne z naszą prognozą jej dynamiki (3,0% r/r wobec 6,7% w lutym).

Przyspieszenie tempa wzrostu bieżącej produkcji i nowych zamówień oraz jednoczesne zwiększenie zapasów materiałów i aktywności zakupowej przy spadku zapasów wyrobów gotowych jest sygnałem optymistycznych nastrojów firm co do przyszłego poziomu koniunktury. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I poł. br. (3,1% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.). Podtrzymujemy naszą ocenę, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce będzie pogorszenie koniunktury w strefie euro, w szczególności w Niemczech. Dzisiejsza publikacja indeksu PMI stanowi jednocześnie ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych RPP (obniżka o 50 pb w lipcu br.).

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i negatywna dla cen polskich obligacji.