Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Kolejny miesiąc silnego wzrostu zatrudnienia

Efekty bazy ograniczyły wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w marcu do 3,3% r/r wobec 3,9% w lutym, kształtując się lekko poniżej konsensusu rynkowego (3,4%) i naszej prognozy (3,5%). Spowolnienie wzrostu płac w marcu było spowodowane wysoką ubiegłoroczną bazą. W marcu 2015 r. odnotowano bowiem relatywnie silne wzrosty płac m.in. w działach "koks i produkty rafinacji ropy naftowej", "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę", "napoje", oraz "artykuły spożywcze". W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 4,2% r/r wobec 4,8% w lutym. Oczekujemy, że w kwietniu roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw ponownie przyspieszy, do czego w znacznym stopniu przyczyni się wygaśnięcie wspomnianego wyżej efektu wysokiej bazy sprzed roku.

Kontynuacja trendu wzrostowego dla zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 15,5 tys. m/m wobec wzrostu o 8,2 tys. w lutym. Z pominięciem styczniowych odczytów (zawyżanych przez rewizje próby) był to najsilniejszy miesięczny wzrost zatrudnienia od czerwca 2010 r. Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw będzie dalej wzrastać w umiarkowanym tempie, do czego w największym stopniu przyczyni się szybki wzrost popytu na pracę w przetwórstwie przemysłowym. W marcu składowa PMI dotycząca zatrudnienia ukształtowała się na czwartym najwyższym poziomie w historii badań (55,2 pkt. wobec 52,9 pkt. w lutym). W I kw. odnotowano wyraźne zwiększenie stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym do poziomu najwyższego od III kw. 2008 r. Tym samym, czynnikiem wspierającym wzrost liczby etatów jest dalszy (choć prawdopodobnie wolniejszy niż w IV kw. ub. r.) wzrost inwestycji przedsiębiorstw.

Realny fundusz płac silnym wsparciem dla konsumpcji

Roczna dynamika zatrudnienia w marcu wzrosła z 2,5% w lutym do 2,7% w marcu (najwyższy poziom od września 2011 r.). W rezultacie realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyło się do 7,0% r/r z 7,4% w lutym. Tym samym średnia dynamika funduszu płac w I kw. br. wzrosła do 7,3% r/r wobec 5,4% w IV kw. 2015 r. Dzisiejsze dane stanowią zatem wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1% r/r w IV kw. ub. r. do 3,2% w I kw. br.

Dane o płacach i zatrudnieniu neutralne dla rynków

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rynku długu.