Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja rośnie dzięki wyższym cenom żywności

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w sierpniu do -0,8% r/r wobec -0,9% w lipcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej konsensusu rynkowego (-0,9%) oraz naszej prognozy (-1,0%).

Inflacja rośnie dzięki wyższym cenom żywności

Zwiększenie inflacji wynikało m.in. z wyższej dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (1,2% r/r w sierpniu wobec 1,0% w lipcu). Wzrost rocznej dynamiki cen w tej kategorii nastąpił mimo efektów wysokiej bazy związanych z ubiegłoroczną suszą – miesięczna dynamika cen żywności w sierpniu osiągnęła najwyższą wartość od 2006 r. Zwiększenie rocznego tempa wzrostu cen żywności było efektem wyższej rocznej dynamiki cen m.in. w kategoriach "mięso” oraz "mleko, sery, jaja”. Wyższe ceny mięsa w znacznym stopniu są efektem wejścia rynku wieprzowiny we wzrostową fazę cyklu świńskiego. Zwiększenie dynamiki cen w kategorii "mleko, sery, jaja”, wynika z kolei z utrzymującego się od maja wzrostu cen produktów mlecznych na światowym rynku. Przeciwny wypływ na inflację żywności miał spadek dynamiki cen warzyw (szczególnie kapustnych i korzeniowych) związany z efektami wysokiej bazy sprzed roku wynikającymi z ubiegłorocznej suszy.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen paliw (-10,2% r/r w sierpniu wobec -11,1% w lipcu). Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa w sierpniu nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła -0,4% r/r.

Koniec deflacji coraz bliżej

Naszym zdaniem na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROmapa z 15.05.2016). Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który odnotował w sierpniu br. pierwszy wzrost w ujęciu rocznym od czerwca 2013 r. W efekcie prognozujemy, że dynamika cen żywności będzie stopniowo rosnąć do końca I poł. 2017 r. Wzrost cen w Polsce będzie wspierany również przez podatek od sprzedaży detalicznej (por. MAKROmapa z 05.09.2016). Dodatkowo w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie stopniowe wygasanie spadku cen paliw w ujęciu rocznym. Tym samym prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. W efekcie oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, dane o inflacji są w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.