Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

To jeszcze nie koniec spadku cen skupu

GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w czerwcu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres spadku cen w ujęciu rocznym. Najsilniej obniżyły się ceny trzody chlewnej (-17,4%), co związane jest z silną odbudową pogłowia świń w UE przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszeniu popytu na wieprzowinę w Chinach. Wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowały jedynie ceny bydła (+4,3% r/r) oraz drobiu (+1,2% r/r). Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen bydła jest jego niska podaż z sektora mleczarskiego, ograniczana przez nadal wysokie ceny skupu mleka. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymującym się silnym popytem na polską wołowinę wśród jej głównych importerów. Wzrost popytu obserwowany jest również w przypadku polskiej wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego (m.in. ze strony Izraela). Podtrzymujemy naszą ocenę, że w kolejnych miesiącach obserwowany będzie łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosnącą podażą wołowiny z branży mleczarskiej.