Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost cen na aukcji GDT najsilniejszy od października 2015 r.

Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 739 pkt. wobec 693 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 19 lipca br. (wzrost o 6,6% - najsilniejszy wzrost od października ub. r.), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz masło odwodnione na giełdzie w Nowej Zelandii (New Zealand Exchange). W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku kazeiny podpuszczkowej (+16,3%), pełnego mleka w proszku (+9,9%) oraz maślanki w proszku (+7,7%). Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku sera Cheddar (-0,8%). Zwiększeniu uległa ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 34 928 t wobec 31 348 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT będzie miała miejsce 16 sierpnia.

Wyniki aukcji GDT w połączeniu utrzymującym się w ostatnich miesiącach wzrostem cen produktów mlecznych w UE stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka i produktów mlecznych stopniowo wchodzi we wzrostową fazę cyklu (por. AGROmapa z 15.06.2016).