Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiana w oprocentowaniu lokat

Obniżyliśmy oprocentowanie 90- i 180-dniowej standardowej lokaty terminowej w PLN o stałym oprocentowaniu, zakładanej w ramach kont dla klientów indywidualnych. Oprocentowanie będzie niższe o 0,5 p.p. i wyniesie 1,50 proc. w skali roku.

Szczegółowe informacje o aktualnym oprocentowaniu całej oferty lokat terminowych przedstawiamy w Tabeli oprocentowania.