Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Bank Credit Agricole nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI

Credit Agricole został uhonorowany Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI w jednym z najważniejszych konkursów związanych z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem w Polsce. Bank otrzymał tę nagrodę już trzeci rok z rzędu.

Bank Credit Agricole zdobył Srebrny Listek CSR POLITYKI. Takie wyróżnienie jest przeznaczone dla firm, które uwzględniają wytyczne normy ISO 26000 w codziennej działalności, zarówno w relacjach z interesariuszami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Wśród wyróżnionych firm ponad 90 proc. ma aktualny, wdrożony i adekwatny dokument, który definiuje m.in. kierunki, priorytety, cele, mierniki i zadania związane z zarządzaniem firmą w sposób zgodny z ESG oraz społecznie odpowiedzialny. W tym roku ważnym czynnikiem, które rozpatrywało jury, było zarządzanie ryzykami i szansami związanymi z bioróżnorodnością. Ponadto, wyróżnione firmy są zobowiązane do regularnego raportowania swoich działań w obszarze danych niefinansowych lub w zintegrowanych raportach zgodnych z międzynarodowymi standardami ujawniania danych.

Srebrny Listek CSR POLITYKI to dla nas wielki zaszczyt. Od kilku lat kwestie ESG i CSR stanowią istotne elementy naszej strategii biznesowej, a my stale dążymy do tego, aby nasze zobowiązania nie pozostawały jedynie na papierze, lecz były praktykowane na co dzień. Jesteśmy przekonani, że autentyczne relacje między firmą a jej interesariuszami można budować jedynie poprzez odpowiedzialne prowadzenie biznesu. - podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Credit Agricole bierze udział w konkursie Listki CSR POLITYKI prawie od początku, bo od 2012 r., a od trzech lat wyróżniany jest Srebrnym Listkiem. Srebrne Listki przyznano przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie i wdrażanie kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Firmy te ujawniają również informacje związane z ich działaniami w obszarze ESG. Z ankietą wiąże się także przegląd inicjatyw wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku firmy miały odpowiedzieć na pytania dotyczące dobrych praktyk, które odnoszą się do Celu 13, obejmującego ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz Celu 12, o odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Ankieta jest także przeglądem działań społecznych na rzecz wsparcia Ukrainy.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.