Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ustawowe zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego

Od 29 lipca 2022 r. klienci Credit Agricole będą mogli złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego - tzw. wakacje kredytowe.

Credit Agricole udostępnił formularz , poprzez który klienci banku będą mogli zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony internetowej. Bank podkreśla, że złożenie wniosku w formie elektronicznej znacznie przyspieszy czas jego realizacji. Możliwe jest również złożenie wniosku w formie papierowej drogą listowną, w placówce bankowej lub jako skan/zdjęcie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wniosek mogą złożyć klienci, którzy mają z Credit Agricole umowę o kredyt hipoteczny w walucie polskiej zawartą przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia umowy przypada po 1 stycznia 2023 r. Klient musi również zaświadczyć, że umowa została podpisana w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Można zawiesić spłatę wyłącznie jednego kredytu hipotecznego.

Wniosek o zawieszenie płatności raty musi zostać złożony przed datą płatności tej raty. Bank może zawiesić tylko tę ratę, której termin spłaty nie minął. Zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne.

Więcej informacji na stronie internetowej.