Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole uczestnikiem trzeciej edycji programu Climate Leadership

Bank Credit Agricole dołączył do trzeciej edycji ogólnopolskiego programu Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukcją śladu węglowego i edukacją ESG.

Program Climate Leadership wspiera firmy we wdrażaniu zmian, dzięki którym będą realizowały spójną strategię zrównoważonego rozwoju. Zmiany te są odpowiedzią na kryzys klimatyczny i zagrożenia, które są z nim związane. Członkowie programu podejmują akcje, które zmniejszają negatywny wpływ biznesu na środowisko. Partnerstwo łączy biznes, administrację publiczną, organizacje społeczne i środowiska naukowe. - Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć w programie Climate Leadership. To kolejny krok, który wesprze nas w realizacji naszej strategii klimatycznej. W lipcu 2021 r. razem z całą Grupą Crédit Agricole dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI) i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To ambitny plan, nad którym trzeba pracować już teraz. - podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

W ramach programu bank będzie pracować z ekspertami nad redukowaniem i kompensacją śladu węglowego i edukacją ESG. - W Credit Agricole od trzech lat liczymy nasz ślad węglowy wg najbardziej znanego standardu GHG Protocol i realizujemy różne inicjatywy, które go zmniejszają. Uczestnictwo w programie Climate Leadership pozwoli nam usprawnić redukcję emisji bezpośredniego śladu węglowego oraz pomoże zaplanować działania kompensacyjne.

W szczególności cenimy sobie współpracę z ekspertami, z którymi będziemy mogli omówić konkretne wyzwania, bariery i możliwości związane z realizacją projektu - tłumaczy Paweł Buchman, dyrektor zarządzający zintegrowanymi usługami generalnymi w Credit Agricole, odpowiedzialny za bezpośredni wpływ banku na środowisko, w tym kalkulację śladu węglowego z działalności banku.

Twórcami programu Climate Leadership są Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacjio środowisku oraz prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Związane z Centrum UNEP/GRID-Warszawa szerokie grono specjalistów i liderów opinii dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z firmami. W pracę programu zaangażowanych jest ponad stu ekspertów, którzy zajmują się różnymi obszarami, np. bezpieczeństwem żywnościowym, ochroną bioróżnorodności czy zrównoważonym finansowaniem.

Udział w Climate Leadership daje szansę na współtworzenie społeczności liderów na rzecz neutralności klimatycznej. Jego członkowie mają również większe szanse osiągania wyznaczonych zobowiązań na rzecz klimatu.