Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Bank Credit Agricole doceniony w badaniu Diversity IN Check 2022

Podejście i praktyki związane z różnorodnością i włączaniem oraz kultura organizacyjna banku Credit Agricole stawiająca ludzi w centrum działań, zostały wyróżnione w badaniu Diversity IN Check 2022.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji, z których wymagany poziom dojrzałości uzyskało 38 z nich, w tym Credit Agricole.

- Udział w badaniu to dla nas cenna informacja zwrotna na temat stopnia dojrzałości naszej firmy w obszarze zarządzania różnorodnością. Narzędzie jakim jest Diversity IN Check niesie ze sobą silny walor edukacyjny, jak i przestrzeń do wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Mamy możliwość doskonalenia strategicznych działań w zakresie Diversity&Inclusion, przede wszystkim jednak dokładamy własną cegiełkę w budowanie włączających organizacji w Polsce. - mówi Anna Podlewska, dyrektorka Zespołu ds. Strategicznych Inicjatyw HR.

Organizatorem badania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), koordynator Karty Różnorodności w Polsce, której Credit Agricole jest sygnatariuszem od 2018 r. FOB to największa ekspercka organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu w kompleksowy sposób.

Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Cele Zrównoważonego Rozwoju, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Bank Credit Agricole wspiera wszelkie inicjatywy i aktywności rozwijające świadomość na temat różnorodności, ponieważ wie, że to właśnie różnorodne zespoły mają szansę dostrzec niewidoczne dotychczas potrzeby współpracowników i klientów. Tworzenie otoczenia przyjaznego dla drugiego człowieka jest ważne nie tylko w kontekście naszego miejsca pracy, klientów i partnerów, ale całego społeczeństwa.