Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiany w ofercie klientów instytucjonalnych (MŚP i Agro)

Od 10 sierpnia 2021 r. zmieniamy Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym. Wprowadzamy plan działań w przypadku zaprzestania lub zmiany sposobu wyznaczania wskaźników referencyjnych.

Informację o zmianach w Regulaminie wysłaliśmy Państwu pocztą (listy o zmianach), w wiadomości w CA24 eBank jeśli posiadają Państwo dostęp do tego serwisu lub w e-mailu.

Zmiana Regulaminu udzielania kredytów klientom instytucjonalnym wynika z Rozporządzenia „Benchmark Regulation” („Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014” z 8 czerwca 2016 r.).

Jeżeli przed wejściem w życie poniższych zmian nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, zmiany zaczną obowiązywać w podanym terminie. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy kredytu.
Akceptacja zmian nie wymaga z Państwa strony podpisywania i/lub odsyłania do Banku jakichkolwiek dokumentów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z CA24 Infolinia pod numerem 19 019 lub do wizyty w naszej placówce.