Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wyższe oprocentowanie lokat i Rachunku Oszczędzam w złotówkach

1 stycznia 2022 roku podwyższymy oprocentowanie:

W związku ze zmianą wartości wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M wzrośnie również oprocentowanie:

Szczegółowe informacje o oprocentowaniu lokat i Rachunku Oszczędzam w złotówkach przedstawiamy w nowych Tabelach oprocentowania, obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku: