Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiany w Regulaminie bankowości elektronicznej CA24

Od 19 września 2020 r. zmieniają się zasady dotyczące dokumentów w postaci elektronicznej. Zmiany dotyczą przede wszystkim pojęć, które są stosowane w tych dokumentach. Dostosowujemy je do nowych przepisów. Dla Państwa nie zmieni się sposób zawierania umów i aneksów. Będzie możliwość składania elektronicznie niektórych oświadczeń.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, które są przygotowywane na informatycznych nośnikach danych.
  2. Rozporządzenie eIDAS - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE.

od 09.12.2018 r.

od 09.09.2018 r. do 08.12.2018 r.

od 10.04.2018 r. do 08.09.2018 r.

od 19.06.2017 r. do 09.04.2018 r.

od 29.03.2016 r. do 18.06.2017 r.

Do odczytu plików PDF potrzebny będzie zainstalowany na komputerze program np. Adobe Reader. Można go bezpłatnie pobrać ze strony: producenta: http://get.adobe.com/pl/reader/

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z CA24 Infolinia pod numerem 19 019 lub do wizyty w naszej placówce.