Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ubezpieczenia Pakiet Turystyczny oraz Pomoc ZDROWIE i Pomoc Medyczna - informacja w związku z zagrożeniem epidemicznym

Przypominamy, że ubezpieczenie Pakiet Turystyczny nie zapewnia ochrony podczas podróży na terytorium krajów, co do których przed rozpoczęciem podróży wydane zostało ostrzeżenie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), Światową Organizację Zdrowia (WHO) lub inną organizację w związku z ogłoszeniem stanu epidemii/pandemii. Tą zasadę reguluje paragraf 11 pkt. 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet Turystyczny: Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów związanych z lub będących następstwem: epidemii lub skażeń, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed dniem rozpoczęcia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej.

Informujemy też, że mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do wizyt lekarskich w ramach ubezpieczenia Pomoc ZDROWIE i Pomoc Medyczna. Ubezpieczyciel informuje, że w związku z sytuacją w Polsce wynikającą z zachorowań na koronawirus oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca br.1 istnieje możliwość, że odmówi on realizacji domowej wizyty lekarskiej w ramach ubezpieczenia Pomoc ZDROWIE. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, dla bezpieczeństwa lekarzy oraz klientów w pierwszej kolejności będą organizowane Teleporady/Wideoporady. Podczas Teleporady/Wideoporady lekarz postawi diagnozę i w razie konieczności wystawi e-receptę lub e-zwolnienie. Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym okresie.

1Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego