Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Terminale płatnicze do czerwca za darmo

Klienci firmowi banku Credit Agricole, którzy korzystają z terminali płatniczych w Programie Fundacji Polska Bezgotówkowa do końca czerwca nie zapłacą za ich dzierżawę.

To inicjatywa Fundacji, która uruchomiła wsparcie dla przedsiębiorców i oferuje przedłużenie pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala nawet do trzech miesięcy. Wierzymy, że ta propozycja może pomóc przedsiębiorcom, których sytuacja w związku z epidemią koronawirusa jest teraz trudna.

Inicjatywa Fundacji skierowana jest do przedsiębiorców, którym w marcu, kwietniu lub maju kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Pomoc polega na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart - do końca czerwca 2020 r.

Przedsiębiorcy w sposób automatyczny otrzymają - w zależności od tego, kiedy kończy się im dofinansowanie terminali w ramach Programu Polska Bezgotówkowa - dodatkowo miesiąc, dwa lub trzy miesiące pokrycia kosztu czynszu za dzierżawę terminala.

Do Programu Polska Bezgotówkowa mogą zgłaszać się podmioty, które chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowały płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.