Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Podwyższenie ratingów dla podmiotów z Grupy Crédit Agricole

Agencja ratingowa Moody's ogłosiła nowe, wyższe ratingi długoterminowe dla Crédit Agricole S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank oraz 38 Banków Regionalnych z Grupy Credit Agricole. Długoterminowe ratingi wszystkich instrumentów dłużnych emitowanych przez te podmioty zostały podniesione o jedną ocenę - z A1 do Aa3. Perspektywa została zmieniona z pozytywnej na stabilną, a rating krótkoterminowy pozostaje niezmieniony na poziomie P-1.

Według analityków Moody's wzrost ratingów jest odzwierciedleniem ciągłej poprawy poziomu kapitalizacji Grupy, jakości jej aktywów oraz dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwala na utrzymanie stabilnej rentowności w warunkach niskich stóp procentowych. Jest to świadectwo siły uniwersalnego modelu bankowego Grupy i jej zdolności do realizacji celów strategicznych.

Decyzja o podwyższeniu ratingu wzmacnia i tak pozytywne postrzeganie jakości kredytowej podmiotów Grupy. W ten sposób mogą one korzystać z finansowania na warunkach preferencyjnych w stosunku do banków o niższych ratingach. W szczególności, rating instrumentów dłużnych stanowiących kapitał dodatkowy Tier 1, uwzględniany przy obliczaniu współczynnika wypłacalności Tier 1, osiągnął poziom inwestycyjny, co jest istotnym kryterium dla wielu inwestorów.