Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dobre praktyki Credit Agricole ponownie wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

23 dobre praktyki banku Credit Agricole zostały wyróżnione w najnowszym raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki". Raport jest wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu już od 17 lat. To największy w Polsce coroczny przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Na działania Credit Agricole wyróżnione w najnowszym wydaniu raportu składa się 12 praktyk długoterminowych i 11 zgłoszonych po raz pierwszy. Do inicjatyw banku, które zadebiutowały w publikacji, należą projekty takie jak: program work-life balance "powerON", powołanie grup roboczych opracowujących wewnętrzną politykę różnorodności i politykę środowiskową, a także akcja "Kup plecaka dla dzieciaka". Przedsięwzięcia Credit Agricole, które pojawiły się już w poprzednich wydaniach raportu, to, między innymi, skierowany do studentów program "MAKSYMALNI", wewnętrzny Kodeks Współpracy oraz odpowiedzialna polityka zakupowa.

- Wyróżnienia dla społecznych inicjatyw naszego banku to powód do radości. Jako bank, który słucha, chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, pracowników i pozostałych interesariuszy. Uznanie ekspertów to dowód, że idziemy w dobrym kierunku - mówi Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Credit Agricole, odpowiedzialny za koordynację działań CSR w banku. - Świadomość oddziaływania na otoczenie jest niezwykle ważna dla każdego biznesu. Strategie działania i osiągania zysku powinny zawsze uwzględniać ten wpływ.

W raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" podsumowującym aktywności w 2018 roku znalazły się 1549 dobrych praktyk biznesu z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. To kolejny rok, gdy liczba praktyk intensywnie się zwiększa - tym razem o ponad 350 względem zeszłorocznej publikacji. Tym samym jest to kolejny rekord w 17-letniej historii raportu, co świadczy o stałym i systematycznym rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR) w Polsce.

Od trzech lat w raporcie “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki" do inicjatyw firm przyporządkowywane są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odnosząc się do Celów, FOB przyłącza się do ich promocji i zachęca kolejne firmy, by planowały i realizowały swoje działania, uwzględniając wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym. Najbardziej popularne cele w tej edycji raportu to "Dobra jakość edukacji" oraz "Dobre zdrowie i jakość życia", podczas gdy bank Credit Agricole skupił się szczególnie na celu "Wzrost gospodarczy i godna praca", a także "Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja" oraz "Mniej nierówności".