Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiana tabel oprocentowania od 1 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadzi zmiany w tabelach oprocentowania. Zmiany będą polegać na:

  1. obniżeniu stałego oprocentowania lokaty terminowej w PLN, w Ofercie standardowej, zakładanej na okres 3 lat do wysokości 1,8%;
  2. obniżeniu stałego oprocentowania lokat terminowych w PLN, w Ofercie na nowe środki, zakładanych na okres 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio: 2,1 i 2,3%;
  3. obniżenia stawki, o którą podwyższane jest stałe oprocentowanie lokat terminowych w PLN, w Ofercie mobilnej w stosunku do Oferty standardowej, do wysokości 0,2 p.p.

dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych.

Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania wskazana w punkcie 1. i 2. jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego.