Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Działania na rzecz zminimalizowania skutków wzrostu kursu CHF - aktualizacja lipiec 2017 r.

Bank Credit Agricole kontynuując działania podejmowane w celu ułatwienia klientom - kredytobiorcom kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) - obsługi ich zobowiązań kredytowych zdecydował o przedłużeniu do 31 grudnia 2017 r. terminu obowiązywania następujących rozwiązań:

Przypominamy o możliwości zawieszenia płatności kapitałowej części jednej raty po każdych 12 miesiącach terminowej spłaty oraz o możliwości bezprowizyjnego przewalutowania kredytu denominowanego do waluty na PLN. Bank nie będzie także pobierał prowizji za przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

Wysokości spread’u walutowego dla kredytów i pożyczek hipotecznych denominowanych do franka szwajcarskiego zmienia się i w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 3 proc. Wysokość spreadu ma zastosowanie zarówno w przypadku spłaty w PLN bieżących rat kredytowych, jak i spłaty całości lub części zadłużenia denominowanego do CHF.

W przypadku pytań lub wątpliwości odnośnie obsługi Państwa zadłużenia we frankach szwajcarskich, zachęcamy do kontaktu z serwisem telefonicznym CA24 pod numerem 801 333 777, z zagranicy i z komórek + 48 71 354 90 16 (koszt połączenia zgodny z wymogami operatora).