Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiana tabel oprocentowania od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w tabelach oprocentowania. Zmiany polegają na:

 1. obniżeniu stałego oprocentowania:
  • lokat terminowych w PLN w ofercie standardowej zakładanych na okres 30, 60, 90,180 i 270 dni oraz 1 roku, 2 i 3 lat do wysokości odpowiednio 0,70%; 0,80%; 0,90%; 1,10%; 1,30%; 1,60%; 1,80%; 2,40%;
  • Lokaty z Plusem w PLN zakładanej na okres 180 dni i 1 roku do wysokości odpowiednio 1,30% i 1,80%;
   dla klientów indywidualnych oraz Rolników indywidualnych. Dla klientów instytucjonalnych wysokość oprocentowania jest niższa odpowiednio o 0,1 punktu procentowego;
  • lokaty w Ofercie Powitalnej w PLN zakładanej na okres 180 dni do wysokości 2,10%.
 2. wprowadzeniu Oferty Mobilnej obejmującej otwarcie w serwisie mobilnym CA24 lokat terminowych o stałej stopie procentowej w PLN i Lokaty z Plusem w PLN z oprocentowaniem o 0,30 punktu procentowego powyżej stawek wskazanych odpowiednio w punkcie 1.a) i b);
 3. zmianie w ofercie lokat na nowe środki terminu wyznaczania salda dla nowych środków Klienta w Banku na dzień 30.06.2016 r. oraz terminu obowiązywania limitu kwotowego dla tej oferty na 01.08.2016 r.

Aktualne tabele oprocentowania są dostępne poniżej.