Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Ostatni dzień pełnego zwolnienia podatkowego dla ubezpieczeń Antidotum PRO/Antidotum Progresywne

Uprzejmie informujemy, że 17 października 2014 roku jest ostatnim dniem, w którym nowo założone (lub odnowione) ubezpieczenie Antidotum PRO/Antidotum Progresywne nie będzie podlegało opodatkowaniu 19% podatkiem od zysków kapitałowych przez cały okres ubezpieczenia (dla Antidotum PRO jest to okres 12 lub 18 miesięcy, a dla Antidotum Progresywnego okres 36 miesięcy, pomimo śródokresowej kapitalizacji).

Ubezpieczenia zakładane od jutra, tj. od 18 października (sobota) będą już podlegały częściowemu opodatkowaniu.
Dochód (świadczenie ubezpieczeniowe,) wyliczony na podstawie obowiązujących wskaźników ubezpieczeniowych, przypadający na ostatnie dni października, listopad i grudzień br. będzie zwolniony z podatku. Z kolei dochód (świadczenie ubezpieczeniowe) przypadający na kolejne miesiące 2015 i lata następne będzie już podlegał opodatkowaniu.

Przykład:

12-miesięczne Antidotum PRO założone 18 października 2014r. na kwotę 10 000 zł
75 dni 2014r. nie będzie objęte podatkiem, a 290 dni 2015r. będzie objęte już podatkiem.

Dochód tegoroczny: (10 000 zł x 1,95% x 75 dni)/365 dni = 40,07 zł
Dochód przyszłoroczny: (10 000 zł x 1,95% x 290 dni)/365 dni - 19% x ((10 000 zł x 1,95% x 290 dni)/365 dni ) = 125,49 zł
Całkowity dochód z tyt. założonego ubezpieczenia: 165,56 zł

Podstawą prawną wprowadzenia podatku jest ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.