Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiana cen w ofercie kont i kart kredytowych.

Zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 sierpnia 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany w Tabeli opłat i prowizji dla kont dla osób fizycznych oraz Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Szczegółowe informacje o opłatach dostępne są w:

Informujemy również, że z dniem 4 sierpnia 2013 r. nastąpi zmiana Regulaminu konta dla osób fizycznych. Zmiana dotyczy rozdziału "Opłaty i prowizje", którego nowe brzmienie znajdują Państwo w Regulaminie konta dla osób fizycznych (obowiązujący od 4 sierpnia 2013 roku).

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania obowiązujących dla kart kredytowych Gold, Silver i Standard.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 sierpnia 2013 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wprowadza zmiany do Regulamin Kart Kredytowych Standard, Silver i Gold i Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli oprocentowania obowiązujących dla kart kredytowych Gold, Silver i Standard.

Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji polegają na:

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęcie naliczania opłaty w trybie miesięcznym nastąpi 12 miesięcy po miesiącu, w którym naliczono ostatnią opłatę roczną za wydanie/korzystanie z karty głównej. Klienci którzy spełnili warunek zwolnienia z opłaty rocznej, osiągając obrót roczny na wymaganym przez Bank poziomie, również będą zwolnieni z naliczania opłaty miesięcznej przez okres 12 miesięcy. Wysokość i zasady naliczania opłat za kartę dodatkową nie ulegną zmianie.