Powrót
Czas trwania lokaty Od 10 000 AUD
do 70 000 AUD
Od 70 000,01 AUD
do 220 000 AUD
Od 220 000,01 AUD
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
1-3D 0,30 % 0,35 % 0,41 %
4-10D 0,36 % 0,42 % 0,49 %
11-20D 0,39 % 0,46 % 0,53 %
21-45D 0,70 % 0,78 % 0,86 %
46-75D 0,72 % 0,80 % 0,88 %
76-140D 0,74 % 0,82 % 0,91 %
141-230D 0,76 % 0,85 % 0,93 %
231-310D 0,78 % 0,87 % 0,96 %
311 - 360D 0,80 % 0,89 % 0,98 %