Powrót
Czas trwania lokaty Od 10 000 USD
do 70 000 USD
Od 70 000,01 USD
do 220 000 USD
Od 220 000,01 USD
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
1-3D 0,36 % 0,42 % 0,49 %
4-10D 0,39 % 0,46 % 0,53 %
11-20D 0,42 % 0,49 % 0,57 %
21-45D 0,60 % 0,67 % 0,74 %
46-75D 0,60 % 0,67 % 0,74 %
76-140D 0,60 % 0,67 % 0,74 %
141-230D 0,64 % 0,71 % 0,78 %
231-310D 0,64 % 0,71 % 0,78 %
311 - 360D 0,64 % 0,71 % 0,78 %