Powrót
Czas trwania lokaty Od 10 000 USD
do 70 000 USD
Od 70 000,01 USD
do 220 000 USD
Od 220 000,01 USD
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
1-3D 0,45 % 0,53 % 0,61 %
4-10D 0,45 % 0,53 % 0,61 %
11-20D 0,47 % 0,55 % 0,63 %
21-45D 0,64 % 0,71 % 0,78 %
46-75D 0,66 % 0,73 % 0,81 %
76-140D 0,68 % 0,76 % 0,83 %
141-230D 0,76 % 0,85 % 0,93 %
231-310D 0,80 % 0,89 % 0,98 %
311 - 360D 0,88 % 0,98 % 1,08 %