Powrót
Czas trwania lokaty Od 20 000 RON
do 200 000 RON
Od 200 000,01 RON
do 500 000 RON
Od 500 000,01 RON
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
1-3D 0,06 % 0,07 % 0,08 %
4-10D 0,09 % 0,11 % 0,12 %
11-20D 0,12 % 0,14 % 0,16 %
21-45D 0,20 % 0,22 % 0,25 %
46-75D 0,30 % 0,33 % 0,37 %
76-140D 0,40 % 0,45 % 0,49 %
141-230D 0,48 % 0,53 % 0,59 %
231-310D 0,52 % 0,58 % 0,64 %
311 - 360D 0,60 % 0,67 % 0,74 %