Ułatwienia dla kredytobiorców - małych i średnich firm oraz Agrobiznesu

klienci, którzy maja przejściowe trudności z wywiązywaniem się z zobowiązań wobec naszego banku, wynikające z negatywnego wpływu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2, mogą składać wnioski o restrukturyzację kredytów.

Przygotowaliśmy następujące rozwiązania:

 • zawieszenie części kapitałowej lub części odsetkowej raty, lub zawieszenie raty kapitałowo-odsetkowej do 6 miesięcy,
 • zawieszenie redukcji limitu dla kredytów w koncie do maksymalnie 6 miesięcy, przy jednoczesnej spłacie samych odsetek,
 • nie będziemy wypowiadać Państwu umowy w przypadku zmniejszenia obrotów na Koncie Biznes oraz Koncie Agricole.

Złożenie wniosku

Wniosek mogą Państwo złożyć elektronicznie, wysyłając go na dedykowaną skrzynkę zawieszenie_splaty_msp@credit-agricole.pl

Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie.
Pozytywna decyzja, wiąże się z zawarciem aneksu do umowy zmieniającego harmonogram spłat kredytu.

Podpisanie aneksu

Aneks otrzymają Państwo wiadomością zwrotną na wskazany we wniosku adres email.

Prosimy o wydrukowanie aneksu w dwóch egzemplarzach, podpisanie ich zgodnie ze wzorem podpisu złożonego podczas zawierania umowy kredytowej, a następnie:

 1. wysłanie zdjęcia lub skanu podpisanego aneksu na adres zawieszenie_splaty_msp@credit-agricole.pl oraz
 2. wysłanie dwóch podpisanych oryginałów aneksu przesyłką kurierską na adres:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  Departament Wsparcia Back Office
  Quattro Forum,
  ul. Legnicka 51-53
  54-203 Wrocław

Z dopiskiem: ODROCZENIE RAT COVID 19

Oferta banku

Twoja opinia
 
 
Nowy wygląd strony www