Zmiana nazwy banku nie ma wpływu na jego działalność, która będzie nadal prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem bankowym. Po zmianie nazwy bank posługuje się w obrocie nową nazwą w brzmieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. Klienci nie muszą jednak informować organów administracji publicznej (takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) o tej zmianie.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku