Zmiana nazwy banku nie wiąże się ze zmianami numerów rachunków. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy i nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery kart płatniczych ani inne dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas. Podobnie - zlecenia płatności z innych banków na rachunek w naszym banku nie wymagają zmiany.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku