Wszystkie usługi zlecone bankowi przed zmianą nazwy, czyli także zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas. Nie ma konieczności ponownego ich zlecania.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu