Czy po zmianie nazwy banku robiąc przelew na konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. pojawi się od razu informacja, że bankiem odbiorcy jest Credit Agricole Bank Polska S.A.?

O planowanej zmianie nazwy poinformowaliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która w swoim systemie numer identyfikacyjny naszego banku powiąże z nową nazwą. Aktualizacja danych w KIR odbywa się standardowo dwa razy w miesiącu, nowa nazwa naszego banku będzie widoczna w systemie od 3 października. W systemach banków, które po aktualizacji danych w KIR zaczytają nowe bazy, automatycznie pojawi się informacja, że dane konto prowadzone jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Natomiast do momentu aktualizacji informacji w systemie KIR, przy przelewie pojawi się jeszcze informacja, że bankiem odbiorcy jest LUKAS Bank S.A. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawidłową realizację przelewu na konta prowadzone przez Credit Agricole Bank Polska S.A., bowiem do tego potrzebne jest wskazanie numeru rachunku, który nie ulega zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www