O planowanej zmianie nazwy poinformowaliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR), która w swoim systemie numer identyfikacyjny naszego banku powiąże z nową nazwą. Aktualizacja danych w KIR odbywa się standardowo dwa razy w miesiącu, nowa nazwa naszego banku będzie widoczna w systemie od 3 października. W systemach banków, które po aktualizacji danych w KIR zaczytają nowe bazy, automatycznie pojawi się informacja, że dane konto prowadzone jest przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Natomiast do momentu aktualizacji informacji w systemie KIR, przy przelewie pojawi się jeszcze informacja, że bankiem odbiorcy jest LUKAS Bank S.A. Nie będzie to jednak miało wpływu na prawidłową realizację przelewu na konta prowadzone przez Credit Agricole Bank Polska S.A., bowiem do tego potrzebne jest wskazanie numeru rachunku, który nie ulega zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku