Pieniądze Klientów banku są jak najbardziej bezpieczne. Bank nie jest nowy, jego działalność jest po prostu kontynuowana pod zmienioną nazwą - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna. W mocy utrzymane są wszystkie umowy pomiędzy Klientem a bankiem, nie ma nawet potrzeby ich aneksowania ze względu na zmianę nazwy. Jak dotychczas, bank podlega tym samym regulacjom prawnym i tak jak dotychczas zgromadzone w nim depozyty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku